Author Archives: admin

THÔNG TIN VỀ PHÒNG: Diện tích hơn 28m2, với 2 giường 1,6m Phòng có cửa sổ, thoáng mát.  Số người phục
Read More
    THÔNG TIN VỀ PHÒNG: Diện tích hơn 28 m2, với 1 giường 1,6m và 1 giường 1.2m Phòng có cửa sổ, thoáng
Read More
  THÔNG TIN VỀ PHÒNG: Diện tích hơn 25 m2, với 1 giường 1,6m Phòng có cửa sổ, thoáng mát. Số người phục vụ: 2
Read More

    ABLUM HOTEL

    KẾT NỐI FACEBOOK